خبر

آگهی تکمیل اطلاعات سهامداران جهت دریافت سود سهام سال مالی منتهی به آذر 96

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی(سهامی عام)

آگهی تکمیل اطلاعات سهامداران

 

از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی(سهامی عام) که تا کنون سود سهام سال مالی منتهی به 1396/09/30 مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/11/24 (به ازای هر سهم 780 ریال) و همچنین سود سهام مربوط به سنوات گذشته را دریافت ننموده اند؛ بدینوسیله تقاضا می گردد  جهت تکمیل اطلاعات سهامداری مطابق فرم ذیل از طریق سایت (پرتال سهامداران) و یا  نمابر این شرکت اقدام نمایند.

 

نام و نام خانوادگی:

شماره شناسنامه:

نام پدر:

کد ملی:

کد پستی:

تلفن(همراه):

نشانی:

نام بانک:

شماره حساب:

شماره حساب:

 

 

97/09/08


print
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی می باشد