خبر

بازدهی 50 درصدی برای سهامداران وتوسم از ابتدای سال تا کنون

بازدهی 50درصدی برای سهامداران وتوسم از ابتدای سال تا کنون


شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی یکی از شرکتهای فعال در حوزه بازار سرمایه است که از ابتدای سالتاکنون بازدهی 50 درصدی برای سهامداران داشته که این بازدهی منهای سود مجمع بودهاست.

فرهاد زرگری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی درباره آخرین برنامه های شرکت و فروش برخی دارایی به بورس 24 گفت: شرایط بازار سرمایه در سال مالی جاری شرکت به نحوی بود که شرکت حداکثر استفاده را برای مدیریت ریسک و حداکثر سازی سود و افزایش ارزش داراییهای سهامداران به کار برد. خوشبختانه این شرکت توانسته در 10 ماهه 560 ریال سودمحقق کند و امیدواریم روند سودآوری شرکت ادامه دار باشد.

مدیرعامل"وتوسم" در ادامه به فروش برخی از دارایی ها اشاره داشت و گفت: توسعه ملی در راستای استفاده از فرصت های سودآور مناسب و به منظور چابک سازی پرتفوی سرمایه گذاری خود بعضی از سهام خود را واگذار کرده است.

وی در ادامه افزود: از دیگر اقداماتی که شرکت در این مدت عملیاتی کرده، ورود به بازار بدهی وخریداری اوراق خزانه اسلامی در رستای افزایش توان سود آوری و مدیریت ریسک پرتفوی شرکت بوده است.

وی گفت: شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی همواره یکی از شرکتهای پیشرو در ارائه اطلاعات به بورس بوده است و این استراتژی ادامه دار خواهد بود.

منبع: بورس24print
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی می باشد