خبر

دریافت لوح و تندیس نهاد برتر حرفه ای بازار پول و سرمایه

دریافت لوح و تندیس نهاد برتر حرفه ای بازار پول و سرمایه

در ششمین دوره کنفرانس تخصصی مهندسی مالی ایران با رویکرد مدیریت هلدینگ مالی و سرمایه گذاری که در دهم اسفند ماه سال 1396 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و با حضور شرکتهای فعال در بازار پول و سرمایه برگزار گردید. شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با توجه به نوع فعالیت و سابقه درخشان در بازار سرمایه کشور و با دعوت انجمن مالی، اقدام به حضور در کنفرانس مزبور نمود. با ارزیابی های صورت گرفته در کنفرانس، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بعنوان نهاد برتر حرفه ایی  بازار پول و سرمایه انتخاب و موفق به دریافت لوح و تندیس مشاهیر حرفه ای مالی ایران گردید. print
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی می باشد