خبر

تحقق 106 درصدی اهداف بودجه ای و سودآوری شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در 9 ماهه منتهی به پایان شهریور ماه 1396

تحقق 106 درصدی اهداف بودجه­ای و سودآوری شرکت سرمایه­ گذاری توسعه ملی در 9 ماهه منتهی به پایان شهریور ماه 1396


شرکت سرمایه ­گذاری توسعه ملی در دوره 9 ماهه منتهی به پایان شهریور ماه 1396 با تحقق سود خالص، بالغ بر 1,932,731 میلیون ریال (دوره مشابه 1,601,295 میلیون ریال)، 106 درصد از سود خالص بودجه پیش­بینی شده را پوشش داده که در این راستا سود هر سهم شرکت بالغ بر 429 ریال (دوره مشابه گذشته،356 ریال) محقق گردیده است. نرخ بازدهی دارایی­ها و حقوق صاحبان شرکت در دوره مورد اشاره در حدود (به ترتیب) 4/18 درصد و 5/23 درصد (دوره مشابه گذشته 9/14 درصد و 2/19 درصد) بوده است.


print
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی می باشد