خبر

"وتوسم از ونيرو خارج شد"

"وتوسم از ونيرو خارج شد"

بلوك کنترلی مدیریتی (42.79 درصدي) شرکت سرمایه­ گذاری نیرو به قيمت پايه 1,855 ريال درتاريخ 1395/11/20 واگذار گرديد و بر همین اساس به ازاي هر سهم وتوسم 38 ريال سود برآورد مي­ شود. ارزش این معامله معادل 317,510 میلیون ریال بوده و سودی معادل 170,920 میلیون ریال را نصیب شرکت نموده است.

شايان ذكر است قطعيت معامله حداكثر تا 9 روز کاری پس از تاريخ فوق مشخص مي­ گردد.


print
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی می باشد